Schoolreglement

Hier kan u ons meest recente schoolreglement downloaden
Hebt u hier vragen over? Neem gerust contact met ons op.

Lestabellen

Wij hebben een ruim aanbod aan ASO studierichtingen. U vindt een overzicht van onze richtingen bij "Onze School"

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Onze gegevens staan op de contact -pagina of onderaan elke pagina.

 

Opendeur Infoavond over OV4-werking
zaterdag 27 april (14u-18u) dinsdag 26 maart om 19u

 

 

Inschrijvingen 2019-2020:

Vanaf schooljaar 2019-2020 verlopen de inschrijvingen in elke school van Leuven voortaan via een online aanmeldingssysteem. Ook de inschrijvingen van GO! Atheneum De Ring zullen voortaan via dit online platform verlopen. Dit online systeem is een keuze voor een eenvoudige, transparante en eerlijke aanpak. Zo waarborgen we gelijke kansen voor elk kind om naar de school van zijn of haar voorkeur te gaan. Kamperen is niet meer nodig en we hopen hierdoor dubbele inschrijvingen te vermijden.
Na januari kom je stap voor stap te weten wat je moet doen om je kind in te schrijven in een secundaire school in Leuven voor het schooljaar 2019-2020.
Hieronder vindt u alvast de tijdslijn die gehanteerd wordt voor alle scholen over heel Vlaanderen.

 

Schooljaar aanmelden 

 

Schooljaar waarvoor wordt ingeschreven 

aanmelden (ook de voorrangsgroepen personeel en broers en zussen)

communicatie toewijzing

inschrijvingen toegewezen leerlingen

start vrije inschrijvingen

Schooljaar 2018-2019 

 

2019-2020 

Woensdag 24 april

tem woensdag 8 mei

Woensdag 15 mei

Vrijdag 17 mei tem woensdag 12 juni

Vanaf donderdag 13 juni

Leerlingen uit de voorrangsgroepen broers en zussen en kinderen van personeel melden zich in dezelfde periode aan als de anderen, maar hebben bij het toekennen van de school voorrang.
Wie thuis geen computer of internet heeft, zal terechtkunnen op “hulpposten” waarover gecommuniceerd zal worden wanneer het zo ver is.
Wordt vervolgd!

Hervorming secundair onderwijs:
hoe pakt De Ring het aan?

In september 2019 start elke school in Vlaanderen met de nieuwe eindtermen in de eerste graad. Dit wil zeggen dat er in de kennis en de vaardigheden die je onder de knie moet krijgen een aantal zaken veranderen. Wat onze school betreft, hebben we goed nagedacht over hoe we die aanpassing op de beste manier kunnen toepassen.

De hervorming begint logischerwijs in de eerste graad om dan twee jaar later in de tweede graad en nog eens twee jaar later in de derde graad verder te gaan. De bouwstenen die de nieuwe eindtermen vormgegeven hebben, vormen de basis van de secundaire opleiding.
Hieronder zie je een puzzel die bestaat uit de 16 sleutelcompetenties. Dit stellen we niet toevallig als een puzzel voor, elk onderdeel haakt namelijk vast aan andere “puzzelstukjes” om zo samen tot een volmaakt geheel te komen.

 

In het eerste jaar heb je 32 lesuren per week. Deze 32 lesuren zijn op een andere manier verdeeld in onze methode en onze traditionele afdeling. Klik op de icoontjes voor meer info.

Wedstrijd muurschildering

Als school willen we graag onze rol opnemen als buurtversterkende factor. Op verschillende manieren zijn we op dit moment aan het nadenken om onze campus langs de binnen- maar zeker ook langs de buitenkant op te knappen. Op die manier willen we van onze site een plaats maken waar leerlingen en leerkrachten, maar ook buurtbewoners, een warm gevoel krijgen. De stad Leuven biedt via “Kom op voor je wijk” een subsidie aan om de ontmoeting en het contact tussen buren te stimuleren.

Klik hier om naar de informatie-pagina te gaan

Onze vaste Activiteiten 2018-2019

(PS: posters zijn van vorig jaar, behalve die van de quiz)

Talentenjacht Quiz RingRock Wiskundewandeling
28 maart - 31 maart 2018 8 Februari 2019 4 Mei 2018 het hele jaar beschikbaar