Afgelopen activiteiten

schooljaar 2015-2016

Activiteiten 2015-2016

 

Zilveren medaille op de Junior Olympiade voor Natuurwetenschappen

 

Zondag 22 mei: een spannende dag voor Patryk Pastuszek uit 4WWIm …

Tijdens de proclamatie van de Junior Olympiade voor Natuurwetenschappen haalt hij maar liefst een zilveren medaille binnen! Een dikke proficiat Patryk!

Deze zilveren medaille geeft Patryk de kans om volgend jaar deel te nemen aan een selectie om samen met twee andere leerlingen ons land te vertegenwoordigen tijdens een Europese wetenschapsolympiade. Veel succes!

Ook nog een dikke proficiat aan de andere leerlingen die deelnamen aan de eerste en soms zelfs tweede ronde van de Junior olympiade! Ook zij behaalden een mooie score.

KA² Ring wordt Vlajo Ambassadeurschool

Op zaterdag 30 april 2016 organiseerde Vlajo haar slotevent in Walibi. Tijdens dit event werden niet alleen de beste studentenondernemingen gekozen maar werd ook een nieuwe lichting Vlajo Ambassadeurscholen gelauwerd. Voor onze school namen  Zefir Huybrechts & Murielle Vangoetsenhoven deze award,  uit de handen van Philippe Muyters, Herman Van de Velde (voorzitter Vlajo) en Peter Coenen (directeur Vlajo), in ontvangst.

Ambassadeurscholen nemen ondernemerschapsonderwijs mee op in het hele schoolbeleid, over alle studierichtingen en onderwijsniveaus heen. Ze hanteren een vakoverschrijdende O&O-benadering, investeren in ondernemende leerkrachten en bouwen structurele bruggen met het lokale bedrijfsleven via werkplekleren, bedrijfsbezoeken, ondernemers voor de klas en andere initiatieven.

Een mooie prijs voor alle personeelsleden die steeds opnieuw hun steen(tje) bijdragen.

Kindness boomerang (1e graad)

Tijdens de interlevensbeschouwelijke projectdagen realiseerden de leerlingen van de eerste graad een kindness boomerang video met een positieve boodschap. Klik op de link om het resultaat te bewonderen. Spread the message! Be kind :)

Uitstap 4de jaars Parlamentarium en Europees Parlement

In het Parlamentarium kregen we allemaal een draagbare mediagids aangeboden. Dit had zeer veel succes bij de leerlingen, want dankzij deze mediagids kwamen zij op een interactieve en dynamische manier meer te weten over de instelling die hen vertegenwoordigt. Daarnaast konden ze een virtuele reis maken door Europa en leerden ze welke invloed elke lidstaat op de Europese Unie heeft gehad.


Na onze korte, maar gezellige lunchpauze in het cafetaria van het Parlamanetarium  was het tijd voor het tweede deel van onze uitstap, namelijk het Europees Parlement.


We werden hier ontvangen door een zeer spontane gids die nog een oud- leerling is van onze school. Na een duidelijke en interactieve uitleg over de werking van het Europees Parlement was het eindelijk zover en mochten we de zaal zien waar de plenaire vergaderingen worden gehouden. Op de publiekstribune kregen de leerlingen nog extra tijd om foto's en selfies te maken en de nodige vragen te stellen. Het was duidelijk dat deze imposante zaal veel indruk had nagelaten op iedereen.


Kortom, het was een zeer geslaagde en leerrijke uitstap!

Weimar
Zondagochtend, 7.45u. Op parking Bodart komen onze 44 leerlingen van het zesde jaar Humane Wetenschappen aan. Enthousiast over de komende week, maar ook een beetje gespannen. Hoe ziet de stad Weimar er immers uit? Hoe ‘anders’ is het in Duitsland? Gaat de jeugdherberg meevallen? Hoe gaat het contact met de leerlingen van de andere scholen verlopen? Zullen de workshops en de bezoeken interessant zijn?


Vrijdagavond, 17.30u. Moe, maar heel tevreden stappen onze Humane Wetenschappers uit de bus. De spanning is de voorbije week gesmolten als sneeuw voor de zon, het enthousiasme is nog harder aangewakkerd. De week was in één woord onvergetelijk. Het scherpe contrast tussen de schoonheid van de cultuurstad Weimar en de gruwel van het concentratiekamp Buchenwald heeft diepe indrukken nagelaten. Nieuwe vriendschappen zijn ontstaan, oude zijn nog verstevigd. Topics als identiteit en mensbeeld zijn in de workshops uitgebreid aan bod gekomen en hebben heel wat stof tot nadenken gegeven. Kortom: een studiereis om niet snel te vergeten!

Interlevensbeschouwelijke gesprekken (woensdag 23 maart)

Op woensdag 23 maart organiseerden de leerkrachten levensbeschouwing in samenwerking met de preventiedienst van de stad leuven interlevensbeschouwelijke gesprekken. Het doel van deze gesprekken is o.l.v. experten dieper ingaan op actuele onderwerpen. Dit schooljaar is gekozen voor het thema 'vluchtelingen'. Doel van deze gesprekken is een gegronde en kritische houding leren aannemen ten aanzien van actuele gebeurtenissen en ook ten opzichte van eigen oordelen. Leerlingen konden een keuze maken uit de volgende gesprekken:

  • J. Verstraeten en B. Verlinden: asielbeleid en -procedure in België en Leuven

  • J. Slaats en P. van Camp: concrete situatie in Vlaanderen

  • M. Alde'emeh: radicalisering en deradicalisering

  • A. De Walsche en M. Gavel: klimaatvluchtelingen.

Het werd een boeiende en leerrijke voormiddag die afgesloten werd met een minuut stilte ter ere van de slachtoffers van de recente aanslagen.

Bezoek rechtbank
Naar jaarlijkse traditie brachten we in februari en maart met het vierde jaar Humane Wetenschappen een bezoek aan de Leuvense rechtbank. Een advocaat gaf ons in de assisenzaal eerst een boeiende introductie op de werking van het gerecht en de advocatuur. Eén leerling mocht zelfs de toga van de advocaat passen. Daarna woonden de leerlingen de zittingen van de politierechtbank en de correctionele rechtbank bij. Zo konden de Humane Wetenschappers aan den lijve ondervinden hoe een rechtszaak precies verloopt en hoe de geziene theorie uit de lessen in de praktijk toegepast wordt.

Dirk Frimout geeft op 29 januari een gastles aan onze 6e jaars:

Zesde jaar pool wiskunde van KA²RING Leuven neemt met succes deel aan de MMM-competitie in Maastricht

 

Op zaterdag 23 januari namen de leerlingen van het laatste jaar pool wiskunde van KA²RING Leuven (6WEWI, 6ECWI en 6LAWI) deel aan de aan de Mathematical Modelling competition Maastricht. De MMM-competitie is een internationale wiskunde wedstrijd voor mathematical problem solvers. Hieronder leest u hun verslag.

08.10 uur: De vijf teamleden (Simon Cockx, Kaat Vanderwaeren, Clara Rybin, Amber Heidbüchel en Robin Vanhove) verzamelen zich in het station. Zij zullen vandaag op deze internationale wiskundecompetitie in Maastricht de eer van onze school verdedigen.


Zij vormen een van de 40 deelnemende teams die de uitdaging aangaan om met z’n vijven op vijf halve uren vijf wiskundige problemen op te lossen. 

Samen met de supporters van hun klas en hun leerkracht wiskunde nemen ze de trein richting Maastricht. Van studeren of wiskundige vragen oplossen tijdens de treinrit is geen sprake: de opgedane kennis en de verworven vaardigheden zouden moeten volstaan om een goed resultaat neer te zetten.

In Maastricht stappen we nog een heel eind tot aan de universiteitsgebouwen waarin de wedstrijd plaatsvindt. Rond half elf melden de teamleden zich aan. Samen gaan we nog even in de mensa zitten om rustig een hapje te eten. Keurig verspreid over deze zaal zitten ook de andere teams, allemaal groepjes wiskundige bollebozen van het laatste jaar secundair onderwijs. Zij komen vooral uit Duitsland, Nederland en België.

In de imposante aula van de universiteit vernemen we de spelregels van de competitie. Een rekenmachine is toegelaten, een computer uiteraard niet. Gsm's en smartphones moeten uit. Omdat het een internationale wedstrijd is, zijn de opgaven van de wiskundige problemen in het Engels opgesteld. Elk antwoord mag in de moedertaal worden geformuleerd, maar het mag natuurlijk ook in het Engels.

De deelnemers luisteren aandachtig, de spanning stijgt.

Na deze korte uiteenzetting gaat elk team in een eigen lokaal in afzondering om rustig te werken aan het oplossen van de vraagstukken. De competitie begint. De klok tikt.
Twee en een half uur later is de wedstrijd afgelopen. De teamleden leveren hun antwoorden in. Terwijl enkele professoren de ingediende antwoorden verbeteren, keren alle spelers terug naar de mensa. Onze supporters verwelkomen ons team hartelijk. Ze zijn benieuwd naar de gestelde vragen en luisteren naar de door onze teamleden gegeven oplossingen. Er worden ideeën uitgewisseld over mogelijke oplossingsmethodes.

De spanning is te snijden als we een uurtje later opnieuw in de aula zitten om aandachtig de modeloplossingen van elk van de vijf gestelde wiskundige problemen te volgen.

Ten slotte volgt de prijsceremonie.

De scores van de teams van de verschillende scholen worden getoond ...
Wat zijn we trots op onze prestatie: we behalen een mooie zesde plaats en staan daarmee in de top 10 van de 40 deelnemende scholen!

Tevreden reizen we terug naar Leuven. We praten nog na en sluiten de dag af met een gezellig etentje en toasten op de bijzondere inzet van de teamleden die deze wedstrijd met succes ‘gespeeld’ hebben: Robin, Amber, Clara, Kaat en Simon!

PROFICIAT aan het team van KA² RING LEUVEN!

Tentoonstelling Klimaatambassadeurs

Ongetwijfeld heb je al gehoord van De Klimaatambassadeurs, een project van mijnLeuven waarbij 12 jongeren een jaar lang 10 creatieve uitdagingen aangingen rond klimaat & duurzaamheid. O.a onze (ex)leerlingen Moyra Delafonteyne, Ilah Joos & Lies Defever waren Klimaatambassadeur.

Half oktober sloten de Klimaatambassadeurs hun traject af met een inhoudelijk slotevenement waarbij ze over verschillende thema’s in gesprek gingen met betrokken experten. Dit om de geformuleerde aanbevelingen en concrete voorstellen tot bij de betrokken partners te krijgen.

Daarnaast maakten we ook een overzichtstentoonstelling van de 10 uitdagingen van de Klimaatambassadeurs. Deze wil jongeren inspireren en prikkelen om zelf iets te ondernemen op vlak van klimaat en duurzaamheid. Deze tentoonstelling stond reeds in de bibliotheek van Leuven en nu ook in onze school!

De tentoonstelling bestaat uit zes op zichzelf staande panelen en is te bewonderen in de inkomhal van de school en dit tot aan de kerstvakantie.

Collectieve opstartvergadering @ CC De Borre Bierbeek

Vorige week op maandag 23 november en donderdag 26 november waren al onze Vlajo Mini-ondernemingen vertegenwoordigd op de Collectieve opstartvergadering georganiseerd door Vlajo.

Tijdens deze opstartvergadering stellen de ondernemers hun Vlajo Mini-onderneming voor aan hun aandeelhouders en andere geïnteresseerden. Nadien volgt er een verkoopmoment. Dit verkoopmoment was voor de meeste Vlajo Mini-ondernemingen een groot succes.

De afwezigen hadden ongelijk.

Hierbij willen we de ondernemers van AROMATA, COVER UP, PLANTIME, UNITEAM en TANK onzettend hard bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet.

Meer sfeerbeelden vind je terug op maandag 23 november of donderdag 26 november.

Schrijf-ze-VRIJdag

Op vrijdag 16 oktober is het Schrijf-ze-VRIJdag. Deze dag is een initiatief van Amnesty International en dit jaar draait het thema rond 'Mensenrechten? Onze rechten!'. Tijdens de lessen niet-confessionele zedenleer hebben de leerlingen van de tweede graad zich alvast actief en betrokken ingezet door brieven te schrijven naar de koning van Saoedi-Arabië met de oproep om Raif Badawi onmiddellijk vrij te laten. Deze jonge vader van drie kinderen zit sinds 17 juni 2012 in de gevangenis in Jeddah, Saoedi-Arabië. Hij is de stichter van het onlineforum “Saoedi-Arabische Liberalen”, waar hij en zijn landgenoten kritiek uitten op de politieke en sociale situatie in Saoedi-Arabië. Raif kreeg 10 jaar gevangenisstraf, 1000 stokslagen en een boete van 1 miljoen Saoedi Riyal voor het oprichten van een forum voor politiek debat. We mogen terecht fier zijn op onze leerlingen want niemand werd verplicht een brief te schrijven maar iedereen heeft het gedaan. Zijn gezin leeft ondertussen veilig in Cananda. In dit filmpje hoor je hun verhaal.

 

KA2 Ring neemt deel aan de architectuurwedstrijd met een filmpje over De Hoorn.

 

De Hoorn, ‘nieuw Le(u)ven aan de Vaartkom’ wint Architectuurprijs Leuven 2015

Leuven staat bekend als een stad met een stimulerend klimaat voor hedendaagse architectuur. Met een nieuwe editie van de Architectuurprijs Leuven maakte Leuven de balans op en reflecteerde zij over projecten die relevant zijn voor de huidige tendensen van stadsontwikkeling.  De stad reikte een vakprijs en een publieksprijs uit. Tijdens een publiek einddebat dat op woensdag 7 oktober 2015 plaats vond in het OPEK kon het publiek in de zaal meebeslissen welk project met de publieksprijs naar huis gaat. 

De stad deed hiervoor een beroep op zesdejaars uit verschillende Leuvense scholen, jonge gebruikers van de stad en haar architectuur! Uit alle genomineerde projecten selecteerde de vakjury vijf finalisten. Elke school of klasgroep die aan dit project meewerkte kreeg een finalist toegewezen en stelde dit project voor aan het publiek. Zo kon het publiek uitmaken welk project nu écht die publieksprijs verdiende. 

6 Humane Wetenschappen Talen/Wiskunde van KA2 Ring heeft met verve ‘De Hoorn’ verdedigd. We eindigden tweede. ‘De Hoorn’ zelf sleepte wel de vakprijs in de wacht en dat met twee projecten van ‘stadsarchitect’ Stéphane Beel als concurrenten. ‘Onze’ architect Jan Mannaerts van 360 Architecten liet het ook niet na onze leerlingen van harte te bedanken voor hun analyse en hun kritische vragen. De leuke film waarmee onze leerlingen de verschillende activiteiten in ‘De Hoorn’ in de verf zetten, vond hij bovendien meer dan geslaagd.

We kijken ernaar uit om in de toekomst nog eens fijne architectuur te beleven, te doorgronden en uiteindelijk aan een kritisch publiek voor te stellen. Voor ons was het een geslaagd project!

Startdagen 1 tem 6

Project mini-pop 3de jaar

"De meest voorkomende reden waarom mensen niets ondernemen in het bijzijn van een bewusteloze persoon die slachtoffer is van een hartaanval, is het gebrek aan kennis en de angst om iets verkeerd te doen. Ons project werd gecreëerd om dit probleem te verhelpen. We willen met het project Minipop op lange termijn een zo groot mogelijk aantal mensen vormen in basis cardiopulmonaire reanimatie (CPR). Het doel van het vormen van zoveel mogelijk mensen in basis-CPR is om het aantal reanimaties door omstanders bij slachtoffers van een hartstilstand te vergroten en daardoor het overlevingspercentage positief te beïnvloeden."

Wetenschappelijk werk 3de jaar

De leerlingen leerden werken met de bunsenbrander en ander labomateriaal. Ze onderzochten hoe de oplosbaarheid van keukenzout stijgt met de temperatuur, wat een oververzadigde oplossing is en maakten hun eerste verslagje.