Hoe inschrijven?

Wanneer en waar kan ik mijn kind inschrijven?

  • Ma 20/08 tem vrij 24/08: van 10.00u tot 12.30u en van 17.00u tot 19.30u

  • Ma 28/08 tem vrij 31/08 op afspraak na telefonisch contact op 016/270390 tijdens de schoolurenWat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven?

Om te kunnen inschrijven kom je naar de school. Je brengt volgende documenten mee:

 

  • Identiteitskaart van uw zoon of dochter
  • Eventuele bewijsstukken (bewijs van studietoelage)
  • In juli een kopie van het getuigschrift
Is er plaats?

Er zijn 180 plaatsen in het 1e jaar. We raden je wel aan om je kind tijdig in te schrijven. Vorig jaar hebben we een tijdje moeten werken met wachtlijsten. Laat je echter niet afschrikken door dubbele inschrijvingen!
Van deze 180 plaatsen zijn er 36 voorbehouden voor leerlingen met bepaalde achtergrondkenmerken, de zogenaamde indicatorleerlingen.
Wat zijn indicatorleerlingen?

 

Indicatorleerlingen voldoen aan minstens één van volgende voorwaarden:
  1. kinderen uit gezinnen die tijdens het schooljaar 2015-2016 en/of 2016-2017 recht hadden op een schooltoelage;
  2. kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of geen studiegetuigschrift van het  6de jaar secundair onderwijs.
Niet-indicatorleerlingen voldoen aan geen enkele van bovenstaande criteria.

 

Hoe bewijs ik dat mijn kind indicator leerling is?
Bij het inschrijven moet je extra documenten meenemen. Bijvoorbeeld:
  • Een bewijs dat je een studietoelage krijgt van de afdeling Studietoelagen. Bv. een brief, een rekeninguittreksel, …
  • Een verklaring op eer over het diploma van de moeder wordt ter ondertekening voorgelegd.
Kan je geen bewijs voorleggen, dan heeft je kind geen recht op de plaatsen die gereserveerd zijn voor de indicator leerling. 

Onze brochure