Hoe inschrijven?

Wanneer en waar kan ik mijn kind inschrijven?

 • Voorrangsperiode broers-zussen:  19 maart tot en met 30 maart, 15u
 • Inschrijvingen andere kinderen: dinsdag 17 april vanaf 8u

Alle inschrijvingen gebeuren op De Ring zelf, tijdens de schooluren of op afspraak.
U moet dus fysiek naar onze school komen om de inschrijving te realiseren.

Infodagen:

 • Vrijdag 9 maart 2018, 19u: infoavond over ons traditioneel onderwijs voor leerlingen van het basisonderwijs
 • Vrijdag 9 maart 2018, 20u: infoavond over ons methode onderwijs voor leerlingen van het basisonderwijs

21 april 2018 van 14u tot 18u: OpendeurWat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven?

Om te kunnen inschrijven kom je naar de school. Je brengt volgende documenten mee:

 

 • Identiteitskaart van uw zoon of dochter
 • Eventuele bewijsstukken (bewijs van studietoelage)
 • In juli een kopie van het getuigschrift
Is er plaats?

Er zijn 180 plaatsen in het 1e jaar. We raden je wel aan om je kind tijdig in te schrijven. Vorig jaar hebben we een tijdje moeten werken met wachtlijsten. Laat je echter niet afschrikken door dubbele inschrijvingen!
Van deze 180 plaatsen zijn er 36 voorbehouden voor leerlingen met bepaalde achtergrondkenmerken, de zogenaamde indicatorleerlingen.
Wat zijn indicatorleerlingen?

 

Indicatorleerlingen voldoen aan minstens één van volgende voorwaarden:
 1. kinderen uit gezinnen die tijdens het schooljaar 2015-2016 en/of 2016-2017 recht hadden op een schooltoelage;
 2. kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of geen studiegetuigschrift van het  6de jaar secundair onderwijs.
Niet-indicatorleerlingen voldoen aan geen enkele van bovenstaande criteria.

 

Hoe bewijs ik dat mijn kind indicator leerling is?
Bij het inschrijven moet je extra documenten meenemen. Bijvoorbeeld:
 • Een bewijs dat je een studietoelage krijgt van de afdeling Studietoelagen. Bv. een brief, een rekeninguittreksel, …
 • Een verklaring op eer over het diploma van de moeder wordt ter ondertekening voorgelegd.
Kan je geen bewijs voorleggen, dan heeft je kind geen recht op de plaatsen die gereserveerd zijn voor de indicator leerling. 

Onze brochure