Welkom op de site van het Atheneum de Ring

We pakken er graag mee uit...

Onze school wil kinderen begeleiden in leerprocessen die leiden naar de totale ontwikkeling van jongeren tot vrije, mondige en kritische volwassenen. Ontzettend belangrijk voor ons is het besef dat élk kind uniek is en recht heeft op degelijk efficiënt onderwijs. Onderwijs dat bovendien optimale kansen creëert om zich maximaal te ontplooien. Daarom bieden wij, als enige school in Vlaams-Brabant, in de eerste én de tweede graad methode onderwijs aan naast traditioneel onderwijs. Om elk misverstand uit de weg te ruimen: traditionele klassen en methodeklassen behandelen dezelfde leerstof en moeten dezelfde eindtermen realiseren. Beide hebben ook toetsen, taken en examens, maar de manier waarop er les gegeven wordt, is verschillend. Met deze gedifferentieerde aanpak proberen wij nog beter in te spelen op de verschillen in persoonlijkheid van onze leerlingen.

Vanaf de eerste dag dat een leerling op De Ring aankomt, begint de begeleiding naar en de voorbereiding op het hoger onderwijs. Deze doorstroming is immers het doel van het algemeen secundair onderwijs dat wij van het 1ste tot en met het 6de jaar aanbieden. Het klaarstomen voor opleidingen die perfect aan de individuele noden van elke leerling zullen voldoen, rekenen wij tot onze hoofdopdracht.

Op deze site vind je - naast informatie over de studierichtingen die wij aanbieden - informatie over de dagdagelijkse praktische organisatie van onze school. Hopelijk kan je door deze informatie voor jezelf al een beeld schetsen over hoe onze school in elkaar zit. Als deze site je nieuwsgierig gemaakt heeft naar hoe het er in de praktijk aan toe gaat, ben je van harte welkom om in de school zelf met ons pedagogisch project kennis te maken. Want een school kies je ook – en misschien zelfs vooral – subjectief: je goed voelen in een school en weten dat je meetelt is even belangrijk als je recht op kwaliteitsvol onderwijs.

 

Ons team voor 2018-2019

Onze schoolgebouwen

A-blok B-blok
Secretariaat | directie | leraarskamer | Open Leercentrum Leslokalen | labo's | Polyvalente ruimte
 
I-blok T-blok
Eerste graad | Refters | Jam-zaal | Studiezaal | (vroeger ons internaat) Leslokalen | (vroeger van het Tweedekansonderwijs TKO)