Derde graad 2018-2019

5e jaar

Latijn
Wetenschappen
Economie
Moderne Talen
Humane Wetenschappen
Wiskunde
Wetensch.
Talen
Wiskunde
STEM
Wiskunde
Wetensch. **
Talen
Wetensch.
Wiskunde
Art. vorming
Talen
Godsdienst-Zedenleer
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Lich.Opv.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Geschiedenis
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Aardrijkskunde
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
Nederlands
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Frans
3
3
5
3
3
3
3
5
5
3
3
4
Engels
2
2
4
2
2
2
2
4
3
2
2
3
Wiskunde
8
5
3
8
6
8
5
3
5
5
3
3
Fysica
1
2
2
2
1
2
2
Biologie
1
1
2
2
1
1
1
Chemie
1
2
2
2
1
2
2
Natuurwet.
2
 
2
2
2
2
Latijn
4
4
4
                 
Duits/Spaans
   
2
     
2
2
   
2
Economie
         
4
4
4
       
Gedragswet.
                 
4
4
4
Cultuurwet.
                 
3
3
3
Mini-onderneming
         
1
1
1
       
Filosofie
1
1
1
           
2
2
Art. Vorming
                 
2
 
STEM practica
       
3
             
Toegepaste informatica
1
 
TOTAAL
32
32
32
32
 
32
32
32
32
32
32
32

 

6e jaar

Latijn
Wetenschappen
Economie
Moderne Talen
Humane Wetenschappen
Wiskunde
Wetensch.
Talen
Wiskunde
(STEM)*
2018-2019
Wiskunde
Wetensch.
Talen
Wetensch.
Wiskunde
Art. vorming
Talen
Godsdienst-Zedenleer
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Lich.Opv.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Geschiedenis
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Aardrijkskunde
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Nederlands
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Frans
3
3
4
3
3
3
3
4
4
3
3
4
Engels
2
2
4
2
2
2
2
4
4
3
2
3
Wiskunde
8
5
4
8
6
8
5
4
5
5
4
4
Fysica
1
2
2
2
1
2
2
Biologie
1
2
2
2
1
2
2
Chemie
1
2
2
2
1
2
2
Natuurwet.
2
 
2
2
2
2
Latijn
4
4
4
                 
Duits/Spaans
   
2
       
2
2
    2
Economie
         
4
4
4
       
Gedragswet.
                 
3
3
3
Cultuurwet.
                 
4
4
4
Mini-onderneming
         
1
1
1
       
Art. Vorming
                   
2
 
STEM
       
3
             
Seminarie
1
1
1
1
 
1
1
TOTAAL
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33

* STEM in het zesde jaar vanaf het schooljaar 2018-2019

Seminarie:2-wekelijks een blok van 2 uur. Keuze tussen academisch Engels, filosofie, mini-onderneming, informatica, vaardigheden Nederlands