Eerste graad 2017-2018

  Traditioneel Methode

1ste leerjaar

Optie LATIJN
Optie STEM met SPORT
Optie TAB met ARTISTIEKE VORMING
Optie STEM
Optie MEERTALIGHEID TRADITIONEEL
Optie LATIJN Optie VWR en Meertaligheid Optie VWR en Artistieke vorming Optie VWR en sport
Godsdienst-Zedenleer
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Lich. Opv.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Geschiedenis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Aardrijkskunde
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Nederlands
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Frans
4
4
4
4
4
4
4+1
4
4
Engels
2
2
2
2
2
2
2+1
2
2
Wiskunde
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Natuurwet.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Plastische Opv.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Muzikale Opv.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Techniek
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Latijn
4
 
 
 
 
4
     
Artistieke vorm.
 
 
2
 
 
   
2
 
Sport
 
2
 
 
 
   
0
2
Talen anders bekeken
 
2
         
Geschiendenis*
 
 
2*
       
Wetenschappen*
 
 
 
 
2*
       
Stem
 
2
 
4
         
Vrije werkruimte
           
2
2
2
Groeps-vergadering
         
1
1
1
1
TOTAAL
32
32
32
32
32
33
33
33
33

 

2e leerjaar

optie LATIJN
optie GRIEKS-LATIJN
MODERNE WETENSCHAPPEN met optie SPORT
MODERNE WETENSCHAPPEN met optie Artistieke vorming
MODERNE WETENSCHAPPEN met optie Meertaligheid methode
MODERNE WETENSCHAPPEN met optie Meertaligheid traditioneel
Godsdienst - Zedenleer
2
2
2
2
2
2
Lich. Opv.
2
2
2
2
2
2
Geschiedenis
2
2
2
2
2
2
Aardrijkskunde
1
1
1
1
1
1
Nederlands
5
5
5
5
5
5
Frans
3
3
3
3
3
3
Engels
2
2
2
2
2
2
Wiskunde
4
4
4
4
4
4
Natuurwet.
2
2
2
2
2
2
Plastische Opv.
1
1
1
1
1
1
Techniek
2
2
2
2
2
2
Latijn
4
4
 
 
   
Grieks
 
2
 
 
   
Wetenschappelijk werk
2
 
2
2
2
2
Economie
 
 
2
2
2
2
Artistieke opvoeding
 
 
 
2
   
Sport
 
 
2
 
   
Meertaligheid WW
 
 
 
 
 
1
Meertaligheid Wiskunde
         
1
VWR in vreemde taal
       
2
 
TOTAAL
32
32
32
32
32
32