Onze troeven

Leerling gericht onderwijs

Een erg actieve leerlingenraad maakt wezenlijk deel uit van onze school. De leerlingen leren er overleggen, vergaderen en deelnemen aan het beleid.

Zij kunnen zich engageren voor allerlei initiatieven; zo organiseert de leerlingenraad de meest uiteenlopende activiteiten en acties zoals de eindejaarsbals, de Chrysostomosfuiven, een grote leerlingenenquête en een 24-uren-lesmarathon, die duizenden euro voor het goede doel opbrengt.
Elk jaar komen er nieuwe initiatieven bij. Valentijn, Pasen of Sinterklaas gaan niet onopgemerkt voorbij.

Een jaarboek voor de leerlingen die afstuderen, is ook stilaan een traditie geworden.

Participatie, betrokkenheid en zin voor verantwoordelijkheid worden daarbij gestimuleerd.
Een ware leerschool voor democratie! Meer informatie over de leerlingenraad vindt u in het menu.

Onze leerkrachten en opvoeders zijn in de eerste plaats begeleiders en coaches van de leerlingen.
De sfeer in een klas, de samenwerking tussen leerlingen en leerkrachten is ontzettend belangrijk.
Dynamisch kwalitatief onderwijs

Wij bieden onze leerlingen een brede, harmonische vorming aan. Vandaar dan ook dat wij zoveel mogelijk proberen te werken met vakoverschrijdende projecten rond allerlei thema's zoals vorming in burgerzin, milieueducatie, sociale vaardigheden of gezondheidsopvoeding. Probleemoplossend denken, kritische zin en mondigheid worden daarbij aangemoedigd.

Per leerjaar richten wij een boeiende Geïntegreerde Werkperiode buiten de school in. Geïntegreerde Werkperiodes confronteren onze leerlingen op een aanschouwelijke manier met hun leerstof. Talrijke vakken en vaardigheden worden een week lang gecombineerd en getoetst aan de werkelijkheid in een schoolvreemde omgeving. Zo gaan de derdes naar De Panne en de vierdes naar Parijs.

Bovendien verleiden we onze leerlingen met een verfrissend aanbod van educatieve daguitstappen. Tijdens de vakantie bestaat de mogelijkheid om naar een bestemming naar keuze te reizen. Deze reis moeten de leerlingen dan ook zelf organiseren.

De ontwikkeling van de volledige persoonlijkheid

Ieder jaar opnieuw steken onze leerlingen onder begeleiding van een groep enthousiaste leerkrachten een spetterende Talentenjacht in elkaar. Eerst schrijven onze acteurs een stuk, want het uitgangspunt van Talentenjacht is dat alle aspecten van de opvoering door de leerlingen zelf bedacht en uitgewerkt zijn. Daarna wordt er maandenlang gerepeteerd en geregisseerd. Tegelijkertijd knutselt de crew naarstig aan het decor. Een op alle vlakken leerrijke en onvervangbare ervaring.Daarnaast kunnen tal van leerlingen hun talenten botvieren op RingRock of meedoen aan één van onze wedstrijden zoals daar zijn een Schrijfwedstrijd en een Wedstrijd voor Beeldende Kunst.


Elk jaar nemen we ook met succes deel aan internationale wedstrijden zoals de M.M.M. (Mathematical Modelling Competition Maastricht) of de Vlaamse wiskunde-olympiade